PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ CHODNIKA W SIKORZYCACH ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ OBOK BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W DEMBLINIE

W dniu 30. 09.2021 r. została podpisana umowa na zadanie pn. ” Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce 141 w miejscowości Sikorzyce gmina Wietrzychowice” oraz na zadanie pn.: “Utwardzenie placu na działce nr 564 w m. Demblin, Gmina Wietrzychowice”.

Wykonawcą wyżej wymienionych inwestycji jest Zespół Usługowy Krzysztof Krupa, 32- 822 Strzelce Wielkie 44.

Droga wewnętrzna zbudowana z kostki przy budynku wielofunkcyjnym w Demblnie w kwocie: 26 694,58 zł

Chodnik przy drodze powiatowej w Sikorzycach o długości około 274 m. w kwocie: 379 086,47 zł