PODPISANO UMOWĘ NA REMONT DRÓG GMINNYCH

W dniu 9 lipca 2021 w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach została podpisana umowa z wykonawcą na remont dróg gminnych dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Złożony przez Gminę Wietrzychowice wniosek o objęcie dofinansowaniem 4 dróg gminnych w miejscowościach: Wietrzychowice, Jadowniki Mokre i dwie w Woli Rogowskiej /Jagodniki/ został pozytywnie rozpatrzony i została podpisana umowa na ich dofinansowanie.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w którym wpłynęło 7 ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę Tadeusz Łazarek Firma Transportowo-Handlowa MET-TRANS, 33-181 Siemiechów 41.

Zakończenie robót objętych w/w umową przewidziane jest na 15.09.2021. W ramach podpisanej umowy wyremontowanych zostanie łącznie 1,5 km dróg transportu rolnego.