PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI MOKRE

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy WIetrzychowice oraz przedstawiciela firmy BUDOMONT w trakcie podpisywnaia umowy

 W dniu 28 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na zadanie pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”.

Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Wartość zadania:  3 015 387,83 zł

Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lutego 2021 roku.