PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Wietrzychowice, która odbyła się w Woli Rogowskiej Wójt Gminy Wietrzychowice miał okazję podziękować Panu Władysławowi Chłopeckiemu, który zrezygnował z funkcji Sołtysa Sikorzyc za współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie i wkład pracy w pełnieniu funkcji sołtysa w  latach 2014-2018.