Podziękowanie

Podziękowanie dla Pani Jolanty Tomal – długoletniej nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego, która wraz z zakończeniem Roku Szkolnego 2019/2020 przeszła na wcześniejszą emeryturę.