POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PARTIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 19 marca br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 19.03.2018 – 21.03.2018r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 590 osób.

Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnymi siatkami i pudełkami.