Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Gmina Wietrzychowice, w oparciu o umowę partnerską, wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Borzęcin i Szczucin realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Po wykonaniu robót sześć obiektów objętych projektem będzie ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła. Wzrośnie  efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej będą miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Szacuje się, ze zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów  wyniesie ok  9.258 GJ/rok a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659 ton emisji równoważnej CO2

Dzięki temu mniejsza będzie szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych.

Jako pierwsze z całego projektu,, kompleksowej termomodernizacji zostały poddane  budynki  w Gminie Wietrzychowice:  Szkoła Podstawowej  w Wietrzychowicach i  Dom Ludowy  w Jadownikach Mokrych. Obie inwestycje  zostały zakończone w grudniu 2017 r. i już od roku  oprócz oszczędności finansowych obniżono także emisję gazów co sprzyja lokalnej poprawie jakości powietrza,

Całkowita wartość termomodernizacji  dwóch budynków  wyniosła 1.290,352,67 zł . Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowiła  niespełna 50% kosztów, pozostałą część gmina Wietrzychowice sfinansowała  z własnego budżetu.

W załączeniu informacja z gazety Miasto i Ludzie: