Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Osobisty Plan Awaryjny – Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z “Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

Źródło: https://www.niebieskalinia.pl/6721-osobisty-plan-awaryjny-poradnik-dla-osob-pokrzywdzonych-przemoca-domowa, dostęp dnia 15.04.2020