POWIATOWE MANEWRY STRAŻY POŻARNYCH W TYM ROKU W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Panem Piotrem Szpunarem Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Kazimierzem Sadym Prezesem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych i Panem Tomaszem Banek Wójtem Gminy Wietrzychowice powiatowe manewry straży pożarnych w tym roku odbędą się w Gminie Wietrzychowice. Jednostki OSP z terenu powiatu tarnowskiego wraz z Państwową Strażą Pożarną będą doskonalić umiejętności związane z działaniami przeciwpowodziowymi.

Oczywiście będą to tylko ćwiczenia, które w sytuacji realnego zagrożenia jeszcze bardziej poprawią zarządzanie jednostkami podczas rzeczywistego zagrożenia powodziowego.
Tym samym Gmina Wietrzychowice nie tylko inwestuje w sprzęt przeciwpowodziowy ale także kładzie nacisk na szkolenia druhen i druhów z możliwością sprawdzenia sprzętu w terenie.