POZYSKANO ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA

Stowarzyszenie “Demblinanki” w tym tygodniu podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do “Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin”. Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty, bo aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z Unii Europejskiej.
Termin realizacji inwestycji to 2018r.

To kolejny już projekt, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie “Demblinanki”. Tym razem wniosek na dotacje do budowy placu zabaw został złożony do Lokalnej Grupy Działania “Zielony Pierścień Tarnowa”, a ostatecznie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Celem projektu jest wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru, miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu.

Umowę na dofinansowanie podpisywały ze strony stowarzyszenia Pani Agnieszka Kuska Prezes Stowarzyszenia oraz Pani Łucja Gądek Skarbnik Stowarzyszenia. Urząd Marszałkowski reprezentował Pan Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!