PRACE PRZY KANALIZACJI W JADOWNIKACH MOKRYCH ROZPOCZĘTE

Zgodnie z umową z dnia 28.12.2020r. zawartą z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp.z.o.o  z siedzibą w Rzeszowie  w dniu 01.02.2021r. zostały rozpoczęte prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Jadowniki Mokre. Zakres prac obejmuje wykonanie głównej sieci  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz  przydomowymi przepompowniami . Planowany termin zakończenia prac to 28.12.2021r.