Profilaktyka przemocy w rodzinie

W miesiącu czerwcu br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych, prowadzono zajęcia o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach zajęć prowadzono rozmowy tematyczne między innymi: czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i skutki, gdzie szukać pomocy.  Dzieci wspólnie rozwiązywały krzyżówki, oglądały filmy profilaktyczne o przemocy przygotowane przez fundację „Dajemy dzieciom siłę” oraz układały rozsypanki przyporządkowując poszczególne hasła do danego typu przemocy. Odgrywano także scenki tematyczne bawiąc się w teatr. Podsumowaniem były wypowiedzi dzieci na temat prawidłowych relacji w rodzinie bez stosowania przemocy.