Program badań profilaktycznych „Zrób to mammo!”

Centrum Zdrowia Tuchów serdecznie zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach prowadzonego programu profilaktycznego „Zrób to mammo!”, który ma na celu zwiększyć świadomość kobiet oraz zmniejszyć ryzyko zbyt późnego wykrycia zmian nowotworowych.