PROGRAM E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU TARNOWSKIEGO

Zostały rozpoczęte prace geodezyjno – katrograficzne związane z moderniczacją operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Wietrzychowice Gmina.

W załączeniu pismo :