PROJEKT AKTYWNA TABLICA ROZSTRZYGNIĘTY

Gmina Wietrzychowice starając się o wsparcie finansowe na sprzęt dla uczniów uczestniczy w rządowym projekcie “AKTYWNA TABLICA”. Pragniemy poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu  otrzymamy wsparcie finansowe na zakup dwóch nowoczesnych tablic multimedialnych i jednego projektora do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.

Wartość projektu to około 17 000 zł z czego 14 000 zł to kwota dofinansowania, pozostałą część dopłaca gmina.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.