PRZEBUDOWA SŁUPA ELEKTRYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SIKORZYCE

W związku z projektowaną budową chodnika w m. Sikorzyce została usunięta kolizja ze stojącym na jej planowanym przebiegu słupem rozkracznym /ŻN10 nr 21. Słup ten został zdemontowany, a w nowym miejscu zgodnie z planem zagospodarowania projektu pozwolenia na budowę, zabudowano słup narożny z żerdzi wirowanej E typu 10,5/6. Istniejące przyłącza na słupie 21 zdemontowano z istniejącego słupa i umieszczono na nowo powstałym słupie. Koszt przebudowy słupa to 7.550,83 zł brutto.