PRZEDŁUŻENIE NABORU W PROJEKCIE KIERUNEK KARIERA DLA OSÓB Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

Nabór w projekcie Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem zostaje wydłużony do końca roku, tj. 31.12.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w rekrutacji, jednocześnie przypominamy warunki jakie musi spełnić uczestnik:

  • wiek to co najmniej 25 lat, ale jeszcze nie ukończone 50;
  • wyższe wykształcenie;
  • związek z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
  • aktywność zawodowa:

        – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

        lub

        – prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników

        lub

        – prowadzenie gospodarstwa rolnego i ubezpieczenie w KRUS;

Na uczestnika projektu Kierunek Kariera czeka maksymalnie 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, zarządzania projektami, a także prawo jazdy kategorii A, B, B+E. 

Więcej informacji o projekcie: Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem.

 

Jednocześnie przypominamy, że osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne mogą przystąpić do projektu Kierunek Kariera na zasadach ogólnych, bez względu na wykształcenie.  Więcej na ten temat:  Kierunek Kariera nabór na zasadach ogólnych.