PRZYGOTOWANA DO MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W WIETRZYCHOWICACH

W ramach przygotowań do inwestycji polegającej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach w dniu dzisiejszym została podpisana przez Pana Tomasza Banka wójta Gminy Wietrzychowice umowa na stworzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody.
Dokumentacja jest niezbędna, aby rozpocząć prace modernizacyjne stacji, która dostarcza wodę między innymi dla całej Gminy Wietrzychowice.