Rada Gminy jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Wietrzychowice

W środę 28 czerwca odbyła się siódma w tym roku Sesja Rady Gminy Wietrzychowice.
Między innymi tego dnia przedstawiono pozytywną opinię Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej za wykonanie budżetu za 2016r.

Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Wietrzychowice z tytułu wykonania budżetu gminy.