RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie – to dokument, do którego gminy zostały zobowiązane, na mocy obowiązującego prawa. W jego treści znajdziemy informacje dotyczące działalności organów gminy, jednostek pomocniczych i organizacyjnych, budżetu samorządu, realizacji działań strategicznych dla gminy, czy współpracy z innymi społecznościami samorządowymi. W raporcie uwzględnione są również dane demograficzne, a całość dokumentu odnosi się do 2019 roku i stanowi kompendium wiedzy o gminie i jej funkcjonowaniu w tym okresie.

Z raportem można zapoznać się pobierając go z Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1772653,raport-o-stanie-gminy-wietrzychowice-za-rok-2019.html