REKRUTACJA DO WARSZTATÓW “PLON NIESIEMY PLON”

Do 14 lipca br. trwa rekrutacja członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń do warsztatów pn “Plon niesiemy plon-obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu”, w ramach których odbędą się darmowe szkolenia.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz:

  1. warsztaty_plon_niesiemy_plon_deklaracja_uczestnictwa
  2. warsztaty_plon_niesiemy_plon_formularz_zgloszeniowy

oraz dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Gminy Wietrzychowice do 14 lipca 2017(druki dostępne również w Urzędzie Gminy).

Więcej informacji na stronie Powiatu Tarnowskiego:

http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3295-nasz-region-nasza-tradycja-nasze-dziedzictwo