Remont łazienki w OSP Miechowice Wielkie

Trwa remont łazienki w budynku OSP Miechowice Wielkie.
Remont jest możliwy dzięki dofinansowaniu MSWiA w kwocie 15 000 zł oraz 3 000 zł  z budżetu Gminy Wietrzychowice.
Ponadto jednostka OSP Miechowice Wielkie z własnych środków przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 958,15 zł.