ROLNICTWO DLA KLIMATU

W ramach projektu “Rolnictwo dla klimatu” realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu “Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych” w celu szerzenia świadomości społecznej przekazujemy do zapoznania się informacje oraz infografię dotyczące problemu suszy.

 

SUSZA
czym jest?
Susza to długotrwały okres braku opadów atmosferycznych w porównaniu do średnich wieloletnich wartości, cechujący się również wysoką temperaturą.

RODZAJE SUSZY
HYDROLOGICZNA to kolejny etap suszy atmosferycznej i rolniczej. To okres, kiedy poziomy wód obniżają się poniżej stanów średnich.
ATMOSFERYCZNA powstaje na skutek długiego okresu bez opadów.
HYDROGEOLOGICZNA to ostatni etap rozwoju suszy, przejawia się jako obniżenie poziomu wód podziemnych. Świadczy o niej np. niski poziom wód w studniach.
ROLNICZA to konsekwencja wydłużającej się suszy atmosferycznej. Brak opadów prowadzi do niedostatecznej ilości wody w glebie i w efekcie powoduje spadek jakości i ilości plonów roślin.

 

PRZYCZYNY SUSZY
– słaba retencja(magazynowanie wód)
– marnowanie wody pitnej
– zmiany klimatyczne
– sztuczne “regulowanie” rzek
– nieodpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi

– osuszanie terenów podmokłych na potrzeby użytkowe

SKUTKI SUSZY
– zakłócenie naturalnego obiegu wody

-niski poziom wód lądowych
– negatywny wpływ na samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
– ograniczony dostęp do wody pitnej
– zwiększone koszty w sektorze przemysłowym
– straty w produkcji rolnej i hodowlach
– większe ryzyko pożarów

 

SUSZA W POLSCE
70%
Polska jest trzecim od końca państwem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość wody przypadającej rocznie na mieszkańca (w Polsce to prawie trzy razy mniej niż wynosi średnia w UE).
Aby pozbyć się suszy przez trzy miesiące musiałby padać regularny deszcz. wody w Polsce zużywane jest na potrzeby energetyki.
Straty z powodu suszy wyniosły w 2018 roku około 3mld zł, w 2019 roku o takiej kwocie można było mówić już we wrześniu.

SPOSOBY NA
PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY

1. Magazynowanie wody deszczowej w przydomowych zbiornikach.
2. Podlewanie ogródków wodą deszczową.
3. Oszczędzanie wody z wodociągów.
4. Ograniczenie emisji gazów cieplarniach,celem zapobiegania zmianom klimatycznym przyczyniającym się do postępowania suszy.
5. Wybieranie łąki kwietnej zamiast
standardowych trawników.