Rozpoczęto przebudowę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola w Jadownikach Mokrych

Rozpoczęto prace remontowe na budynku OSP i Publicznego Przedszkola w Jadownikach Mokrych. Stary dach z papy zostanie zastąpiony nowym poszyciem z blachy. Wymienione zostaną również rury spustowe oraz całe orynnowanie. Wykonana zostanie również nowa instalacja odgromowa.

Środki na realizację tego zadania w wysokości 117 900,78 zł pochodzą z budżetu gminy.

Wykonawcą w/w zadania jest firma: Marcin Gut 33-171 Pleśna 87.

Zakończenie prac planowane jest na połowę grudnia bieżącego roku.