SEKRETARZ GMINY WIETRZYCHOWICE

Od 1 grudnia br. w wyniku wygranego konkursu Sekretarzem Gminy Wietrzychowice został pan Grzegorz Kogut.
Pan Grzegorz jest pracownikiem w Urzędzie Gminy od 2013 r.
Od 2016 r. do końca listopada 2019 r. pełnił funkcję kierowniczą na stanowisku ds. podatków i opłat lokalnych.

Gratulujemy awansu i życzymy wielu sukcesów.