SPOTKANIE Z KOŁAMI GOSPODYŃ WIEJSKICH

6 grudnia 2021 roku w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice obyło się spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wietrzychowice. W spotkaniu brali udział Wójt Gminy Wietrzychowice oraz przedstawiciele poszczególnych grup KGW z każdej miejscowości. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości kierunków rozwoju kół. Było również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a Kołami Gospodyń Wiejskich.