Spotkanie z Panem Kazimierzem Koprowskim Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W Tarnowie w oddziale WFOŚiGW odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Pan Kazimierz Koprowski Prezes WFOŚiGW oraz Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice wraz z druhami OSP Jadowniki Mokre.
Tematem spotkania były możliwości WFOŚiGW w Krakowie co do wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Ponadto rozmawiano o inwestycjach, które są zaplanowane w Gminie Wietrzychowice i mają pozytywny wpływ na środowisko.
 
Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi Kazimierzowi Koprowskiemu za ciepłe przyjęcie i wiele cennych wskazówek.