SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

 

W dniu 04.02.2020r.  w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice odbyło się  robocze spotkanie z sołtysami poszczególnych wsi, na którym poruszano poniższe tematy:

1. Drogi na 2020 r.

Uzgodniono, z wszystkimi sołtysami, że w tym roku będą realizowane inwestycje drogowe w miejscowościach: Wietrzychowice, Jadowniki Mokre, Nowopole (droga na cypel – etap pierwszy), Wola Rogowska.

Ponadto będzie dokończony dwuletni projekt z Funduszu Dróg Samorządowych – będzie wyremontowana droga w Miechowicach Małych na długości nowo wybudowanego chodnika.

2. Deklaracje na śmieci.

Każdy mieszkaniec musi złożyć nową deklarację na odbiór śmieci. Dlatego dla wygody mieszkańców w każdej miejscowości będzie można złożyć stosowną deklarację w wyznaczonym dniu.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wszystkim sołtysom biorącym udział w dyżurach.

3. Kontrola pieców.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi jesteśmy zmuszeni kontrolować w tym roku 5 % kotłów w całej gminie. Kontrole są wykonywane losowo.

Dziękujemy sołtysom za rozpowszechnianie tej informacji. Prosimy mieszkańców o współpracę dla dobra nas wszystkich oraz w celu oddychania dobrym powietrzem.

4. Dożynki w 2020 r.

Jako pierwszy podczas ostatniej sesji zgłosił chęć organizacji dożynek sołtys z Demblina Pan Sylwester Wojciechowski.

Dożynki będą 9 sierpnia br.

Podczas spotkania jednogłośnie sołtysi zdecydowali, iż tego roku wieńce dożynkowe nie będą obśpiewywane.

5. Zebrania wiejskie.

Zebrania z mieszkańcami będą organizowane na przełomie lutego i marca br.

Termin nie jest przypadkowy, gdyż chcemy, aby wszyscy mieszkańcy byli już po złożeniu dekoracji śmieciowych.

Planuje, się iż temat kosztów śmieci będzie jednym z głównych tematów zebrań.

Pan Tomasz Banek serdecznie dziękuje sołtysom za obecność oraz za dyskusję.