SPOTKANIE Z ZARZĄDEM LKS WIETRZYCHOWICE

14 sierpni br. odbyło się spotkanie Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice z zarządem LKS Wietrzychowice. Na spotkaniu ustalono zakres obowiązków dla klubu LKS Wietrzychowice. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Wietrzychowice a klubem z Wietrzychowic, Ludowy Klub Sportowy zobowiązał się utrzymywać porządek na terenie boiska oraz w samym budynku, w którym znajduje się część administracyjno-szatniowa.

Ponadto Pan Wójt na spotkaniu zapewnił, iż:

– dofinansowanie z budżetu Gminy Wietrzychowice klubu LKS Wietrzychowice nie będzie niższe niż w chwili obecnej, czyli 32 500 zł,

– Gmina Wietrzychowice z własnych środków dodatkowo dokona remontu szatni znajdujących się na terenie boiska sportowego.