SZKOLENIE RADNYCH

Początkiem kwietnia odbyło się wyjazdowe szkolenie radnych, które przeprowadził Pan Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dotyczyło ono możliwości pozyskiwania środków z UE. Była to także doskonała okazja do szerokiej dyskusji nad kierunkami rozwoju poszczególnych miejscowości oraz całej gminy.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi za zaangażowanie oraz pomoc rozszerzeniu wiedzy na temat dostępności środków unijnych.