SZKOŁY W GMINIE WIETRZYCHOWICE PRZYGOTOWANE NA NOWY ROK SZKOLNY

Zgodnie z ustawami podpisanymi przez Prezydenta RP, zostały wprowadzone zmiany w oświacie.  Od 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

W ramach tych zmian w Gminie Wietrzychowice została przeprowadzona reforma, która przebiegła w sposób spokojny oraz racjonalny. Od 1 września 2017r wszystkie szkoły z terenu Gminy Wietrzychowice wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządzanego przez jednego dyrektora, dwóch wicedyrektorów i kierownika. Publiczne Gimnazjum w Miechowicach Wielkich będzie kształciło uczniów do 2019r., po czym zostanie przekształcone w Dom Kultury, który będzie zarządzany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.
W związku z wprowadzoną reformą oraz pomimo niżu demograficznego należy podkreślić, iż żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Kontynuowane jest zapewnienie dzieciom w szkołach opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W okresie wakacyjnym dokonano następujących remontów:

– w Szkole Podstawowej  w Wietrzychowicach: wyremontowano korytarz poprzez położenie tarketu na podłodze, dodatkowo wyrównano i pomalowano ściany, przygotowano nowy pokój pedagoga oraz sale fizyczno-chemiczną z częścią magazynową, wymalowano 2 sale dydaktyczne oraz dla jednej zakupiono nowe meble, zastąpiono starą kuchenkę gazową z kuchni nową oraz zakupiono i powieszono nowe firanki w jadalni
–   w Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych – pomalowano 3 sale dydaktyczne, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów z klas 1-3.

Więcej o przygotowaniu do nowego roku szkolnego można zobaczyć w materiałach “Tygodnika Miasto i Ludzie”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=1LXmC-VUZk8,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p39HVpGzuSI