TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

12 kwietnia 2018r w Urzędzie Gminy Wietrzychowice została podpisana umowa na zadanie dotyczące   „Termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”.
Umowa opiewa na wartość 117 700,43 zł. Wykonawcą będzie firma Andrzeja Pudełko, Zakład Budowlano-Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno. Termin realizacji do 28 września 2018r.