TRWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI BUDYNKU DOMU KULTURY W NOWOPOLU

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie trwa poprawa efektywności energetycznej Domu Kultury w Nowopolu.
Została wykonana opaska wokół budynku, wyremontowano schody wejściowe, wymieniono stolarkę okienną, a drewniane drzwi zastąpiono plastikowymi.
Obecnie zostało rozstawione rusztowanie, a budynek zostanie ocieplony styropianem.
Etapem końcowym będzie nowa elewacja.