TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM

Serdecznie zapraszamy na TURNIEJ O MISTRZA GMINY WIETRZYCHOWICE W TENISIE STOŁOWYM.

Turniej odbędzie się 30 stycznia (czwartek) br.
na Sali Gimnastycznej w Wietrzychowicach.
Kategorie:
– dzieci do ósmej klasy od 11:00,
– dorośli od 17:00.

Serdecznie zapraszamy!