TWÓJ GŁOS W WYBORACH WAŻNY DLA POLSKI I WAŻNY DLA GMINY!!!

W związku z inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zainicjowało akcję pn. “BITWA O WOZY” gminy mające do 20 tyś. mieszkańców mogą starać się o nowy samochód ratowniczo- gaśniczy dla Jednostki OSP o wartości niemal 800 tyś zł. Samochód może zdobyć gmina, która wykaże się najwyższą frekwencją wyborczą w województwie.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich!!!