Umowa na dotację dla Gminy Wietrzychowice podpisana

 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z udziałem Pani Marty Malec- Lech- członka zarządu Województwa Małopolskiego oraz Pana Wojciecha Skrucha- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, na którym dokonano oficjalnego przekazania umowy na projekt pn: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”. 

Wyżej wymieniona inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu to 1 389 381,88 zł, wartość wsparcia z UE to 832 329 zł.

Co ważne inwestycja  zostanie zrealizowana w 100% ze środków zewnętrznych.

Dzięki dotacji znacznie poprawimy estetykę  budynku w Jadownikach Mokrych ( w którym znajduje się publiczne przedszkole i OSP) oraz budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną:

  • wymiana pieca,
  • wymiana instalacji C.O.,
  • ocieplenia budynku,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • izolację ścian fundamentowych,
  • docieplenie stropów,
  • wymianę stolarki drzwiowej.

Planowany remont budynków znacząco przyczyni się do ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów utrzymania wyżej wymienionych budynków.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-wietrzychowice

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Podczas wizyty goście zobaczyli  nowo otwarty Żłobek “Bajka” w Wietrzychowicach. Ponadto poruszono kwestie planów inwestycyjnych dotyczących Przedszkola w Wietrzychowicach.