UROCZYSTE PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ SOŁTYSOM KTÓRZY KOŃCZĄ KADENCJĘ

Podczas Sesji Rady Gminy Wietrzychowice 25 kwietnia 2019 r. zostali uhonorowani sołtysi, którzy kończą w tym roku swoją kadencję.
Specjalne na ten dzień statuetki wręczył osobiście Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski wraz z Panem Piotrem Moskalem Przewodniczącym Rady Gminy Wietrzychowice oraz Panem Tomaszem Banek wójtem Gminy Wietrzychowice.

Zaproszenia tego dnia przyjęli i statuetki otrzymali:
– Pan Sylwester Wojciechowski – sołtys Demblina,
– Pan Wiktor Urban – sołtys Jadownik Mokrych,
– Pani Anna Nowak – sołtys Nowopola,
– Pani Elżbieta Buchaniec – sołtys Pałuszyc,
– Pan Zbigniew Curyłło – sołtys Sikorzyc,
– Pani Renata Maniocha – sołtys Wietrzychowic
– Pani Urszula Szot – Sołtys Woli Rogowskiej.

Dwie nieodebrane statuetki zostaną dostarczone.