URZĄD GMINY WIETRZYCHOWICE- PONOWNIE OTWARTY DLA PETENTÓW

Szanowni Państwo,

od jutra tj. od dnia  27.10.2020 r. Urząd Gminy w Wietrzychowicach zostaje ponownie otwarty dla petentów. Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii koronawirusa obsługa petentów odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym (w korytarzu przy głównym wejściu do urzędu).

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów i pracowników, utrzymujemy w dalszym ciągu  ograniczone zasady funkcjonowania:

  • Zalecaną formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny!
    Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.
  • Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków. Jeśli nie ma takiej możliwości opłaty można zrealizować w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice.
  • Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach! Np. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
  • Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy.
  • Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy została umieszczona skrzynka na korespondencje w której można złożyć podania, wnioski i inne dokumenty.
  • Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (gmina@wietrzychowice.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Starsze osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i w zaistniałej sytuacji liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

 

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE:14 6418 045; 14 6418 018

Link do pozostałych numerów: