WAKACYJNY PUNKT INFORMACYJNY

Starostwo Powiatowe w Tarnowi zaprasza na kolejne spotkanie z ekspertami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce na bezpłatne konsultacje.

Punkt będzie czynny w dniu 9 września 2021 r. w godz. 8:00- 14:00 w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38.

W punkcie będzie można uzyskać informacje o aktualnych projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób pracujących, w tym także adresowanych do osób z wyższym wykształceniem oraz powracających z zagranicy.

Eksperci będą udzielać także informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia informatyczne, językowe, prawo jazdy oraz szkolenia zawodowe, założenie firmy, rozwój działalności gospodarczej, tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.