Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu organizuje Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców.

Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Prawidłowe kontakty rodzica z dzieckiem, wiedza jak z nim rozmawiać, jak radzić sobie z jego emocjami wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Zajęcia będą przeznaczone dla  wszystkich rodziców i opiekunów, dla których wartością jest budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie.

Adresatami warsztatów są rodzice i opiekunowie prawni którzy chcą podnieść własne kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, nauczyć się stosować inne niż dotychczas metody wychowawcze,  podyskutować w gronie otwartych na zmiany rodziców, przećwiczyć nowe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem.

Warsztaty prowadzone będą w formie spotkań grupowych.

Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150

 lub bezpośrednio do OIK Wojnicz tel. 512259253, 14 6501392.