WAŻNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

2 września br.  w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach odbyło się spotkanie, na które byli zaproszeni przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wietrzychowice.
Omówiono:
– aktualny stan inwestycji realizowanych przez jednostki,
– przedstawiono szczegóły rozliczeń otrzymanych dotacji,
– zachęcono do wzięcia udziału w składaniu wniosków na dofinansowanie 5000+ z MSWiA,
– przedstawiono założenia najbliższych manewrów strażackich.