WIETRZYCHOWICE EDUKACYJNĄ GMINĄ MAŁOPOLSKI 2017

Gmina Wietrzychowice w tegorocznym plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Grand Prix. Ideą tego plebiscytu jest wyłanianie i promocja małopolskich gmin, które najaktywniej wspierają rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców oraz prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w regionie.

Inicjatywy w Gminie Wietrzychowice dzięki, którym została laureatem to:

PROJEKT “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Jest to projekt skierowany do 2 grup docelowych:

Osób bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz niepełnosprawnych korzystające z pomocy GOPS.

EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH – PROJEKT E-MOCNI

Projekt ten jest skierowany do 130 dorosłych mieszkańców z Gminy Wietrzychowic, a jego celem jest zdobycie umiejętności obsługi komputera przy korzystaniu z dobrodziejstwa Internetu.

MEMORIAŁ PUŁKOWNIKA WŁADYSŁAWA KABATA

Rozpowszechnianie wiedzy historycznej o Akcji III Most i  jej bohaterach poprzez połączenie lekcji historii ze zmaganiami sportowymi.

EDUKACJA DZIECI FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROBOTÓW – „LEGO ROBOTYKA”

To zajęcia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, gdzie uczniowie rozwijają swe umiejętności i wiedzę z zakresu konstruowania i programowania robotów, zgłębiają tajniki budowania robotów, poznają pojęcia związane z robotyką, a przede wszystkim wchodzą w fascynujący świat nauki.

EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH – „ŚNIEŻKA” W WYKONANIU WÓJTA GMINY I RADNYCH

Podczas „Międzygminnego Dnia Dziecka w Wietrzychowicach” została wystawiona sztuka teatralna: ,,Królewna Śnieżka” przedstawiona przez wspaniałą grupę składającą się z Radnych Gminy Wietrzychowice oraz samego Wójta Gminy Pana Tomasza Banka, który już po raz drugi wyszedł z taką inicjatywą dla tych najmłodszych.

Serdecznie dziękujemy kapitule jury za docenienie działań na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wielkie podziękowania kierujemy do tych z Państwa, którzy z tak ogromnym zaangażowaniem głosowali na naszą gminę. Bez Państwa głosów nie byłoby tego WIELKIEGO sukcesu.

Więcej informacji: