Wietrzychowice

Urząd Gminy w Wietrzychowicach

Wietrzychowice swą nazwę wywodzą od nazwy jej założyciela Dzietrzycha; w odległej przeszłości właśnie Dzietrzychowicami ta wioska była zwana. Pierwsze pisane informacje o jej istnieniu pochodzą z 1326 roku, a zwią­zane są z rachunkami świętopietrza, które parafie nadwiślańskie, a wśród nich Rufa Ecclesia, składały na rzecz Stolicy Apostolskiej. Rufa Ecclesia (Czerwony Kościół) utożsamiana jest z dzisiejszymi Wietrzychowicami. Od roku 1381 pojawia się nowa nazwa Dzietrzichouicz, a w latach 1470 – 1480 figuruje już określenie Dzietrzychowice. Kolejną transformacją nazwy były Wietrzichowicze, z którą spotykamy się w 1581 roku.

Zapiski historyczne podają, że właścicielami Wietrzychowic byli: w 1399 – Spytko de Dzetrzychowicze – sędzia grodzki krakowski, w 1485 – Jan Złocki, w 1524 – Krzysztof Złocki – także właściciel Demblina. W roku 1524 właścicielem Wietrzychowic stał się Marcin Zborowski. Od 1527 r. wioska znowu zmie­nia właściciela stając się posiadłością Janusza Świerczowskiego – kasztelana wiślickiego. Następnym właścicielem Wietrzychowic zostaje Anna z Marchocic Grabowska (1683 r.). Ostatnim właścicielem wioski był baron Jan Konopka, który odziedziczył Wietrzychowice po swoim stryju Feliksie w połowie lat pięćdziesiątych XIX w. Według istniejących zapisków w 1880 roku Wietrzychowice liczyły 103 domy i 632 mieszkańców.

  • powierzchnia: 455,85 ha
  • mieszkańcy: 649 osób
  • sołtys: Renata Maniocha
  • rada sołecka: Stokłosa Dorota, Józef Woźniczka, Tadeusz Kozioł, Lesław Baliga, Janusz Szarwark.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Wietrzychowic: