WIZYTA MAŁOPOLSKIEJ KURATOR OŚWIATY PANI BARBARY NOWAK W GMINIE WIETRZYCHOWICE

30 listopada do Szkoły Podstawowej przybyła z wizytą Pani Barbara Nowak Małopolska Kurator Oświaty. Wizyta Pani Kurator związana była z uroczystym odbiorem inwestycji budowlanej, jaka zakończyła się właśnie w naszej placówce. Spotkanie to stało się bardzo dobrą okazją do konferencji na temat wprowadzonej od września reformy oświatowej, problemów współczesnej oświaty, sposobów jej finansowania i kierunków jej rozwoju.

Na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach Pani Jadwigi Łucarz to niecodzienne wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Wiesław Krajewski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Krakowie Pani Dorota Skwarek, Radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Pan Wojciech Skruch, Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman Łucarz, Radny Powiatu Tarnowskiego Pan Stefan Dzik, Burmistrz Radłowa Pan Zbigniew Mączka, Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, Wójt Gminy Pleśna Pan Józef Knapik, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan Marek Karaś, Dyrektor Centrum Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy Tarnów Pan Adam Ryba, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Jadownikach Mokrych ks. Marek Kogut, Radni Gminy Wietrzychowice na czele z przewodniczącym Panem Piotrem Moskalem, Zastępca Wójta Gminy Wietrzychowice Pani Sabina Nowak, Sekretarz Gminy Wietrzychowice Pani Iwona Nowak, Skarbnik Gminy Wietrzychowice Pan Andrzej Furgał oraz dyrektorzy szkół podstawowych z Żabna, Radłowa i Wierzchosławic oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach.

Pani Kurator swoją wizytę rozpoczęła od spaceru po szkole. Interesowała się zarówno warunkami, w jakich uczą się uczniowie, jak i tym, czy czują się z nami dobrze i bezpiecznie.

Duże wrażenie zrobiły na naszym gościu przestronne, jasne sale lekcyjne z nowoczesnymi meblami i pomocami dydaktycznymi oraz funkcjonalne łazienki. Pani Kurator z przyjemnością obejrzała kolorowe szafki w szatniach, stwierdzając nawet, że w takim pomieszczeniu z ochotą spędziłaby przerwę międzylekcyjną.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi  zgromadzeni na sali gimnastycznej goście obejrzeli fragment inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą w tym roku przygotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem Pań: Alicji Kozioł, Aliny Panek oraz Anny Sochy.

Konferencję rozpoczęła  Pani Barbara Nowak, która w pierwszych słowach wyraziła swoje uznanie dla młodych artystów, podkreśliła świetne przygotowanie i profesjonalizm, z jakim występowali na scenie. Wiele ciepłych słów Pani Kurator skierowała zarówno do Wójta Gminy Pana Tomasza Banka, jak i Pani Dyrektor Jadwigi Łucarz. Doceniła troskę o rozwój edukacji w naszej gminie i starania, by szkoła niczym nie odstawała od placówek w dużych miastach. Złożyła również szczere gratulacje z powodu udanej, bardzo dobrej współpracy organu prowadzącego szkołę z dyrekcją – współpracy, która układa się tak dobrze, że przynosi widoczne, pozytywne rezultaty. Wysoko oceniła także  pracę nauczycieli, dzięki której uczniowie chętnie wypowiadają się na temat szkoły, czują się w niej dobrze i lubią w niej przebywać.  W dalszej części spotkania nasi Goście poruszali tematy związane z reformą oświatową – obawy związane z jej wprowadzeniem, problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć w związku z tą poważną zmianą i sposoby, jakimi sobie z tym poradzono. Pani Kurator odpowiedziała również na pytania Burmistrza Radłowa Pana Zbigniewa Mączki dotyczące subwencji oświatowej oraz opowiedziała o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela i pomocy dla samorządów prowadzących małe szkoły. Słowa Pani Kurator potwierdzili Pan Poseł Wiesław Krajewski i Pan Starosta Roman Łucarz, który omówił jeszcze sytuację nauczycieli w powiecie tarnowskim.

Po zakończeniu konferencji Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek złożył serdeczne podziękowania Pani Kurator za wsparcie, rady i wskazówki, jakich chętnie udzielała zawsze, kiedy się o nie zwracano. Pan Wójt podkreślił, że pomoc i wyraźna chęć współpracy, którą oferowało Małopolskie Kuratorium Oświaty pozwoliły prawidłowo przeprowadzić reformę edukacji w naszej gminie. W dowód wdzięczności  organizatorzy wręczyli Pani Kurator oraz Pani Dyrektor upominki kojarzące się z naszą gminą, a następnie zaprosili wszystkich do szwedzkiego stołu, gdzie przy kawie, herbacie i smacznej przekąsce można było kontynuować rozmowy w mniej oficjalnych warunkach.

Wydarzenie relacjonowała telewizja tarnowska.tv:

  • Relacja