WOLA ROGOWSKA – BUDOWA OŚWIETLENIA LED

W Woli Rogowskiej w pasie drogi blisko centrum zostały wbudowane słupy, a na nich świeci 5 lamp LED. Tym samym rozpoczynamy nowy rozdział w naszej gminie, co do oświetlenia – stawiamy na lampy ledowe, czyli oszczędne. W miejscu gdzie wybudowano oświetlenie od lat droga znajdująca się blisko centrum nie była oświetlona – do teraz.

W naszej gminie jest jeszcze wiele miejsc do oświetlenia,  Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby wyznaczyli miejsca do powieszenia lamp w danym sołectwie, zaczynając od tych najbardziej potrzebnych. Listy są już zrobione i będą one uwzględnione w najbliższym budżecie na rok 2019.