WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że przedłuża zamknięcie przeprawy promowej na rzece Dunajec w miejscowości Otfinów w ciągu drogi powiatowej 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów. Przewidywany termin przywrócenia kursowania przeprawy promowej: 16 sierpnia 2021 r. Przerwa w kursowaniu przeprawy promowej spowodowana jest koniecznością wykonania kompleksowego remontu w celu odnowienia klasy statku i przedłużenia świadectwa zdolności żeglugowej. 

Na czas zamknięcia przeprawy promowej w miejscowości Otfinów , przeprawa promowa w miejscowości Siedliszowice będzie funkcjonowała od godz. 5:00. ponadto w okresie letnim od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. przeprawa promowa w m. Siedliszowice będzie funkcjonowała do godz. 20:00.


Do pobrania: