Wybory do Izb Rolniczych

WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE TARNOWSKIM ustalone w dniu 28 lipca 2019 roku.