Wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.) w związku z § 22 ust. 2 i 3 Statutów Sołectw Gminy Wietrzychowice stanowiących uchwały od Nr V/38/2019 do Nr V/46/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 13 marca 2019 roku od poz. 2187 do poz. 2195) Wójt Gminy Wietrzychowice zarządza wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice, wyznaczając datę wyborów na niedzielę dnia 28 kwietnia 2019 r. w godz. od 8:00 do 16:30.


Do pobrania: