WYNIKI  POSTĘPOWANIA “Budowa otwartych stref aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice”

Dot.  postępowania pn: Budowa otwartych stref aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice

Urząd Gminy w Wietrzychowicach  uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części I, III i IV:

Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę:

Firma Usługowo Handlowa

Krzysztof Głowa

Przybysławice 39

33-273 Marcinkowice

Oferty odpowiednio w obu częściach  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

W załączeniu: