XVI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)

zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji,

która odbędzie się 19 marca 2020 r. w sali GOK w Wietrzychowicach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal